Maatlat Duurzame Aquacultuur

Maatlat Duurzame AquacultuurEen Maatlat Duurzame Aquacultuur (MDA)-viskwekerij is een kwekerij met een lagere milieubelasting, met onder meer maatregelen voor diergezondheid, dierenwelzijn en voeders en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de aquacultuur.

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Aquacultuur (MDA) wordt beheerd door SMK onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur en is gekoppeld aan een aantal overheidsregelingen.

MIA\Vamil
Viskwekerijen die het certificaat Maatlat Duurzame Aquacultuur behalen, kunnen meedoen met de overheidsregelingen MIA en Vamil. Dat wil zeggen dat MDA-viskwekerijen voldoen aan strenge milieueisen en eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid, water- en energieverbruik, voeders en bedrijf en omgeving.

  • Klik op het menu-item 'Over MDA' voor uitgebreide informatie, waaronder het certificatieschema.