Fiscale regelingen

Koppeling met fiscale regelingen

Het certificaat Maatlat Duurzame Aquacultuur (MDA) is niet automatisch gekoppeld aan verschillende fiscale regelingen van de overheid (MIA- en/of Vamilregeling, Regeling groenprojecten). Om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale regeling moet er een verwijzing vanuit de vigerende regeling(en) zijn naar het MDA-certificaat. SMK adviseert ondernemers die kiezen voor MDA-certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de betreffende regelingen is opgenomen.

Datum investeringsverplichting MIA\Vamil

De versie van MDA die gehanteerd moet worden voor certificatie is afhankelijk van de datum waarop de investeringsverplichtingen worden aangegaan. De versie die op de datum van de investeringsverplichting van kracht is, is tevens de versie waarop de (ver)bouwde viskwekerij gecertificeerd dient te worden.
 

Meer informatie op de volgende websites:

Voor de MIA- en Vamil-regelingen:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
www.belastingdienst.nl

Voor de Regeling groenprojecten:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten