Overzicht thema's

Viskwekerijen kunnen voor alle vissoorten deelnemen aan de MDA. Voor de viskwekerijen worden de volgende eisen gesteld en keuzemaatregelen geboden:

Dierenwelzijn en -gezondheid

in de kwekerijen dienen maatregelen te worden getroffen om het welzijn en de visgezondheid te verbeteren. Bij de puntenwaardering voor de welzijnsmaatregelen is uitgegaan van het de meerwaarde voor het dier. De maatregelen over diergezondheid zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: preventie dat ziekten het bedrijf binnenkomen, verhinderen dat een ziekte zich binnen het bedrijf verspreidt en verbeteren van de weerstand van het dier in de kwekerij.

Energie en water

Het onderdeel energie betreft met name de directe energie en het verbruik gerelateerd aan de kwekerij. De maatregelen dragen bij om CO2-uitstoot terug te dringen via energiebesparing en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het eigen gebruik. Het waterverbruik is gekoppeld aan investeringen en maatregelen om dit te reduceren.

Voeders

Dit thema richt zich op de herkomst van duurzamere grondstoffen in het voer en op efficiënt voedergebruik.

Bedrijf & Omgeving

Dit thema is uitgewerkt in vier onderwerpen. Landschap is daarvan het belangrijkste. De andere zijn omgevingsgerichtheid, verstoring (geluid, licht) en water.