Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

 • Duurzamere veestallen

  Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijn stof
  • Klimaat

 • Fiscale regelingen

  Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

  Aangevraagd investeringsbedrag MDV-stallen 2007 t/m 2019

  4,9 Miljard euro voor MIA\Vamil
  1,5 Miljoen euro voor Regeling groenprojecten*

  MDV-stalcertificaten 2007 t/m 2020

  Reeds gebouwde stallen: 5.969
  Stallen nog in aanbouw: 489

Diercategorieën

Nieuws

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  03-12-2021

  Certificaat voor duurzamere paardenstallen

  SMK breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor duurzamere paardenstallen. Het College van Deskundigen Dierlijk heeft de eisen vastgesteld na de openbare hoorzitting.
 • On the way to PlanetProof (Zakelijk) Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzame Groenten & Fruit Barometer Duurzaam Terreinbeheer SMK
  30-06-2021

  Uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ingetrokken

  Vanaf 26 juni vervallen vrijwel alle Corona maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Dit betekent dat SMK de hieraan gerelateerde uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ook intrekt.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  10-06-2021

  Uitnodiging hoorzitting Maatlat voor duurzame paardenstallen

  SMK heeft conceptcriteria opgesteld voor een nieuwe Maatlat voor duurzame paardenstallen en organiseert daarvoor op 14 juli a.s. een openbare hoorzitting.