Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

 • Duurzamere veestallen

  Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijn stof
  • Klimaat

 • Fiscale regelingen

  Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

  Aangevraagd investeringsbedrag MDV-stallen 2007 t/m 2019

  4,9 Miljard euro voor MIA\Vamil
  1,5 Miljoen euro voor Regeling groenprojecten*

  MDV-stalcertificaten 2007 t/m 2020

  Reeds gebouwde stallen: 5.969
  Stallen nog in aanbouw: 489

Diercategorieën

Nieuws

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  10-06-2021

  Uitnodiging hoorzitting Maatlat voor duurzame paardenstallen

  SMK heeft conceptcriteria opgesteld voor een nieuwe Maatlat voor duurzame paardenstallen en organiseert daarvoor op 14 juli a.s. een openbare hoorzitting.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  27-05-2021

  Ontwikkeling Maatlat voor duurzamere paardenstallen

  SMK ontwikkelt een Maatlat voor duurzamere paardenstallen. De investeringen voor zo’n duurzamere stal worden door de overheid fiscaal aantrekkelijk gemaakt door een koppeling met de MIA en Vamil regeling.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  30-03-2021

  Certificering voor MDV-stalontwerpcertificaten plust 50%

  In 2020 werden er 489 nieuwe stalontwerpcertificaten uitgegeven voor de MDV. Dit bracht het aantal aanvragen op het niveau van eerdere jaren en nam toe met 50% ten opzichte van 2019.