Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

 • Duurzamere veestallen

  Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijn stof
  • Klimaat

 • Fiscale regelingen

  Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

  Aangevraagd investeringsbedrag MDV-stallen 2007 t/m 2018

  • 4,6 Miljard euro voor MIA\Vamil
  • 1,5 Miljoen euro voor Regeling groenprojecten

  MDV-stalcertificaten 2007 t/m 2019

  • Reeds gebouwde stallen: 5.755
  • Stallen nog in aanbouw: 325

Diercategorieën

Nieuws

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  08-10-2020

  Herziening Klimaatlat Maatlat Duurzame Veehouderij melkvee

  Enkele criteria die besproken zijn in de hoorzitting van 1 oktober over energiebesparing in Maatlat Duurzame Veehouderij-melkveestallen worden toegelicht.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  25-08-2020

  Uitnodiging hoorzitting Maatlat Duurzame Veehouderij

  Per 1 januari 2021 komen er wijzigingen in het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Geïnteresseerden zijn van harte welkom hiervoor om reacties te geven op de concept criteria van het schema.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  11-06-2020

  Heeft u verbeterpunten voor de MDV?

  SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op mee te denken met de herziening van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Heeft u verbeterpunten? Meld deze dan aan. (Leestijd ca. 1 minuut)