Tarieven Maatlat Duurzame Veehouderij

  • Overzicht tarieven voor éénmalige aanmeldingskosten en jaarlijkse afdrachten voor alle diercategorieën.
  • De huidige tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018.