Tarieven

  • Overzicht tarieven voor éénmalige aanmeldingskosten en jaarlijkse afdrachten voor alle diercategorieën.
  • De tarieven voor 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015.