Procedure

Veestallen die in verband met de MIA-\Vamilregeling in aanmerking willen komen voor het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden door onafhankelijke certificatie-instellingen gecontroleerd op basis van het MDV-certificatieschema.


U kunt zich overigens pas aanmelden voor de MIA-\Vamil-regeling, nadat het MDV certificaat is behaald. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat het stappenplan beschreven.

Hoe werkt het?

Voor MDV heeft SMK met certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en tonen daarmee aan dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren. De uitvoering van die controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065:2012).

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen staan ook beschreven in de MDV- certificatieschema’s.

1. Aanvraag offerte

Een ondernemer die zijn stal wil laten cetificeren kan hiervoor bij verschillende certificatie-instellingen een offerte aanvargen. De certificatie-instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren ter beschikking. De ondernemer sluit een contract af met de door hem geselecteerde certificatie-instelling.

2. Toets voor stal-ontwerpcertificaat door certificatie-instelling

 

Onderzoek van stalontwerp
Certificatie moment als plan op papier gereed is en investeringsverplichtingen voor dat kalenderjaar worden aangegaan
Door middel van administratieve controle (offerte, verklaringen, bestek, documentatie)
Resultaat stal-ontwerpcertificaat

3. Toets voor stal-certificaat door certificatie-instelling

 

Onderzoek van stal

Certificatie moment

Na oplevering en in gebruikname van de stal (bij MDV Melkveestal 'met weidegang' na minimaal 1 jaar gebruik)
Door middel van
  • administratieve controle (facturen, verklaringen, bestek, documentatie)
  • fysieke controle van voorzieningen in de stal (aanwezigheid, functioneren)
Resultaat stal-certificaat

Het stal-certificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het stal-ontwerpcertificaat (bij MDV-Melkveestal 'met weidegang' binnen 3 jaar na afgifte van het stal-ontwerpcertificaat).