Voorbeelden uit de praktijk

Maatlat Duurzame Veehouderij

 • 27-07-2017

  Eerste vrijloopstal Maatlat Duurzame Veehouderij gecertificeerd

  De vrijloopstal PLUS van Rik en Joke Lagendijk uit Diessen is MDV-gecertificeerd (Maatlat Duurzame Veehouderij). Dat meldt Bram den Hollander van IDV Advies.
 • 26-07-2017

  MDV-hoorzittingen 2017: klimaatlat inclusief energie krijgt speciale aandacht in herziening

  Per 1-1-2018 wijzigt het certificatieschema MDV 11. De aanvullende besluiten en praktijkinbreng worden verwerkt, naast o.a. extra maatregelen op de Klimaatlat en evaluatie van bestaande energiemaatregelen.
 • 01-03-2017

  Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht meer duurzame gronden in 2017

  Voor 2017 hebben via het GOB 207 gunningen plaatsgevonden. Bij 135 (=65%) ervan zijn een of meer certificaten overlegd, waaronder die van Milieukeur en Maatlat Duurzame Veehouderij.
 • 20-05-2014

  MDV 2007 - 2014

  De Maatlat Duurzame Veehouderij blijkt al vanaf de start in 2007 een aantrekkelijk instrument voor ondernemers om in een duurzamere veestal te investeren om daarmee gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen.
 • 20-05-2014

  Licht in de MDV

  Een belangrijke verbetering in MDV 8.1. is de verfijning van de systematiek voor het meten van hoe energiezuinig de kunstverlichting in een stal is. In dit artikel een toelichting op de gewijzigde puntensystematiek en borgingsmethode.
 • 22-01-2014

  Brandveiligheid in stallen

  De kans op een stalbrand is misschien klein, de gevolgen kunnen zeer groot zijn. Niet alleen zijn er meestal veel dierlijke slachtoffers, een afgebrande stal betekent ook een productiestop omdat er een nieuwe stal moet worden gebouwd en deze opnieuw moet worden bevolkt.