Voorbeelden uit de praktijk

Maatlat Duurzame Veehouderij

 • 12-01-2014

  Plaagdieren in en om de stal: gevaarlijk en duur

  Hoewel een ondernemer veel baat kan hebben bij een goede opzet en uitvoering van een ongediertebestrijdingsplan, staat dit helaas vaak niet hoog op zijn agenda. Plaagdieren kunnen bijvoorbeeld ziekten overbrengen, brand veroorzaken en een behoorlijke financiële schadepost teweegbrengen. In dit artikel, aandacht voor ratten en muizen.
 • 01-12-2011

  Eerste kalkoenenstal volgens criteria MDV

  Adrie en Karin Melis uit Oisterwijk bouwden in het voorjaar van 2011 een nieuwe opfokstal voor kalkoenen. De boekhouder van Adrie en Karin wees op de mogelijkheid van de Maatlat Duurzame Veehouderij en samen met adviseur Bertus Mulder van Accon AVM werd de mogelijkheid onderzocht om de stal te laten certificeren. “Bij de start van het traject hebben we de lijst met criteria doorlopen en bekeken waar aanpassingen nodig waren”, zegt Adrie Melis. Certificatie is gelukt: de stal is de eerste in de Nederlandse kalkoensector die voldoet aan de MDV-criteria.
 • 01-09-2011

  “Wat goed is voor de koe, is ook goed voor de boer”

  Jan Sebus Berghorst kon in maart 2008 een voormalig akkerbouwbedrijf met ongeveer 98 hectare grond kopen in Dronten. Een uitkomst, omdat hij weg moest vanwege het plangebied van de hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld. “Omdat dit een kans was om met nieuwbouw goed opnieuw te beginnen heb ik me uitvoerig laten informeren over de mogelijkheden”, zegt hij. Maatlat Duurzame Veehouderij-certificatie hoorde daarbij.
 • 01-09-2011

  Opnieuw beginnen met een state-of-the-art veestal

  In het Noord-Brabantse Hoeven is een bijzondere melkveestal verrezen. Het gaat om een Maatlat Duurzame Veehouderij-veestal in serrestijl, inclusief woonhuis in dezelfde stijl.