Voorbeelden uit de praktijk

Dierlijke producten

  • 17-08-2017

    SMK pleit voor een ‘Brandveiligheidswijzer’

    Meer stalbranden en meer dode dieren. “Om het aantal branden in veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die te elimineren.”