Voorbeelden uit de praktijk

MDV-hoorzittingen 2017: klimaatlat inclusief energie krijgt speciale aandacht in herziening

Per 1 januari 2018 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 11. In de certificatieschema’s worden de aanvullende besluiten uit 2017 en praktijkinbreng vanuit de schriftelijke ronde verwerkt. Daarnaast staan er voor 2017 een aantal aandachtpunten op de herzieningslijst. Onder andere worden extra maatregelen op de Klimaatlat aangevuld met als doel uitstoot van broeikasgassen uit de stal te verminderen. Daarnaast zijn ook de bestaande energiemaatregelen geëvalueerd. Wij staan open voor onderbouwde ideeën en initiatieven op dit gebied.

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept certificatieschema MDV 12. De input van deze inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food dierlijk bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

  • Er zijn vier hoorzittingen gepland die plaatsvinden op donderdag 28 september
  • Locatie: Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk
  • 10.00 uur – 11.30 uur        Konijnen en pluimvee (eenden, kalkoenen, legkippen en vleeskuikens)
  • 11.30 uur – 13.00 uur        Varkens
  • 13.45 uur – 15.15 uur        Melkgeiten, melkschapen en melkvee (rund)
  • 15.15 uur – 16.15 uur        Vleesvee (rund) en vleeskalveren

Aanmelden

U kunt zich voor één of meerdere hoorzittingen aanmelden bij SMK door middel van het antwoordformulier.  Wij verzoeken u zich vóór woensdag 13 september aan te melden.

De betreffende concept-certificatieschema’s en een routebeschrijving worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070 358 63 00, smk@smk.nl).

MDV-hoorzittingen op 28 september 2017, aanmelden vóór 13 september
Terug naar overzicht