SMK Nieuws & Persberichten

MDV in cijfers 2007 – 2014; bijna 5.000 stalontwerpcertificaten uitgereikt

Sinds de start in 2007 blijkt de Maatlat Duurzame Veehouderij een aantrekkelijk instrument voor ondernemers om te investeren in een duurzamere veestal. Met het MDV-certificaat kunnen zij gebruik maken van fiscale voordelen.

Van 2007 tot en met 2014 werden 4.858 stalontwerpcertificaten uitgereikt. Daarvan zijn inmiddels 3.747 certificaten omgezet naar een definitieve status. De (ver)bouw van deze stallen is daarmee geborgd volgens de MDV-duurzaamheidscriteria.

Van de resterende 1.111 stalontwerpcertificaten betreft het merendeel (663) lopende stalontwerpcertificaten. Daarnaast werden 448 (9.3%) van alle afgegeven ontwerpcertificaten voor een bepaalde MDV-versie niet gerealiseerd. Het grootste deel daarvan is overgezet naar een hogere MDV-versie (bijvoorbeeld MDV.8 naar MDV.9). Dit betekent dat een veehouder opnieuw een stalontwerpcertificaat aanvraagt voor een hogere MDV-versie en de stal op basis daarvan wordt gebouwd. De eerdere aanvraag op de lagere MDV-versie wordt dan niet gecertificeerd (Grafiek 1).

Totaal definitieve stalcertificaten 2007 - 2014
Van de totaal 3.747 uitgereikte definitieve stalcertificaten (Grafiek 2) zijn:

  • 1.784 certificaten voor varkensstallen
  • 1.123 certificaten voor rundveestallen
  • 840 certificaten voor pluimveestallen (stallen voor leghennen, vleeskuikens, eenden, kalkoenen en konijnen)

Het relatief hoge aantal stalcertificaten voor varkens heeft verschillende oorzaken. Certificaten worden afgegeven per diercategorie (vleesvarkens, kraamzeugen, beren, gespeende biggen, guste en dragende zeugen). Dit betekent dat er voor één stalgebouw meerdere stalcertificaten kunnen worden behaald. Zo worden voor de diercategorie guste en dragende zeugen vrijwel altijd twee certificaten afgegeven per stal doordat de groepshuisvesting en dekafdeling los van elkaar worden gecertificeerd.

In 2013 werden MDV certificatieschema’s gepubliceerd voor duurzamere melkgeiten- en vleesveestallen. Doordat er in 2013 nog geen goedkeuring vanuit Brussel was, konden deze sectoren nog niet meedoen met de MIA\Vamil-regeling. In 2014 is er goedkeuring van de Europese Commissie en zijn duurzamere melkgeiten- en vleesveestallen opgenomen in de Milieulijst. In dat jaar zijn de eerste 11 stalontwerpcertificaten afgegeven: 6 voor melkgeitenstallen- en 5 voor vleesveestallen.

Meer informatie
Saskia van Wageningen-Lucardie,  slucardie@smk.nl, 070 358 63 00.

Terug naar overzicht