SMK Nieuws & Persberichten

Maatlat Duurzame Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  21-03-2019

  Heeft u verbeterpunten voor de MDV?

  SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MDV-criteria. Heeft u verbeterpunten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Meld deze dan aan.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  24-10-2018

  Meer integraal duurzame stallen in Nederland, aandeel MDV bijna 46%

  De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Biologisch. Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen 2017.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  17-01-2018

  'Energie en euro’s besparen': Nieuw meetprotocol voor melkvoorkoelers

  Voor melkveehouders is de melkkoeling een grote energieverbruiker op hun bedrijf. Dit verbruik kunnen ze flink beperken door de melk voor te koelen.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  02-01-2018

  MDV: Melkschapenstallen opgenomen in de Milieulijst 2018

  Melkschapenstallen zijn per 1-1-2018 opgenomen in de Milieulijst, waardoor het mogelijk is om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor melkschapen aan te melden voor de MIA-\Vamilregeling.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  20-12-2017

  Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij versie 12

  SMK publiceert het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 12, dat twee jaar geldig is, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  17-08-2017

  SMK werkt aan Klimaatlat voor de Maatlat Duurzame Veehouderij

  UPDATE NOVEMBER 2017: SMK werkt aan een Klimaatlat voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Die moet ervoor zorgen dat bij de (ver)bouw van een stal rekening wordt gehouden met broeikasgasemissies.
 • Milieukeur Maatlat Duurzame Veehouderij SMK
  17-08-2017

  SMK pleit voor een ‘Brandveiligheidswijzer’

  Meer stalbranden en meer dode dieren. “Om het aantal branden in veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die te elimineren.”
 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Aquacultuur Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.