Nieuws & Persberichten

MDV. Plaagdieren in en om de stal: gevaarlijk en duur

Ratten, muizen, vliegen, iedere veehouder heeft er wel eens mee te maken.
Hoewel een ondernemer veel baat kan hebben bij een goede opzet en uitvoering van een ongediertebestrijdingsplan, staat dit helaas vaak niet hoog op zijn agenda. Plaagdieren kunnen bijvoorbeeld ziekten overbrengen, brand veroorzaken en een behoorlijke financiële schadepost teweegbrengen.

Waarom zijn ratten en muizen gevaarlijk en duur?
Ter illustratie een drietal redenen waarom knaagdieren in en om de stal onwenselijk zijn:

  • Ze eten mee. Plaagdieren eten veelal mee van het veevoer. Een volwassen rat eet ongeveer 15-20 gram per dag. Bij een rattenplaag met zo'n 1.500 ratten betekent dit al 30 kg voer per dag! Op jaarbasis is dit 11.000 kg. Een muis eet slechts 4 gram voer per dag maar het gaat dan vaak om grotere aantallen dieren dan bij ratten. Daarnaast bevuilen ratten en muizen het voer met uitwerpselen en urine.
  • Ze knagen aan isolatiematerialen, aan elektriciteitskabels (hierdoor ontstane kortsluiting kan ook leiden tot brand), aan leidingen (lekkage en vervuiling), aan zakgoed en alle andere materialen waar ze hun tanden in kunnen zetten.
  • Ze brengen ziektekiemen over. Ratten en muizen kunnen allerlei virussen en bacteriën bij zich dragen en verspreiden, zoals Salmonella, Campylobacter, Toxoplasma of de ziekte van Weil. Dit is een risico voor zowel de diergezondheid als de volksgezondheid. Een aantasting van diergezondheid en daarmee een verslechtering van de productiekengetallen en de aangescherpte regels voor antibioticagebruik zijn extra redenen om plaagdierbeheersing op te pakken.

MDV thema Diergezondheid
In het thema Diergezondheid zijn punten te behalen voor ongediertebeheersing. Specifiek zijn nu een ongediertepreventieplan en verharding om de stal als maatregelen opgenomen. Naar aanleiding van de hoorzitting van 9 oktober onderzoekt SMK of meer specifieke maatregelen opgenomen kunnen worden in MDV7-2013.

Tips
Het gehele artikel, met tips voor het weren van ratten en muizen kunt u lezen op de MDV-website

Terug naar overzicht