Nieuws & Persberichten

Studie: 13,6% integraal duurzame stallen in 2016

De overheid streeft naar een integraal duurzame veehouderij in 2023. Daarom wordt jaarlijks een nieuw doel gesteld. Voor eind 2016 (peildatum 1 januari 2017) noemt het Ministerie van Economische Zaken als ambitie dat minimaal 14% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is.

SMK en Wageningen Livestock Research hebben studie gedaan naar de mate waarin voortgang wordt gemaakt met de bouw van integraal duurzame veestallen.

De studie laat zien dat op 1 januari 2017 in Nederland 13,6 % van alle stallen integraal duurzaam is:

  • 8,0% in de rundveehouderij
  • 27,0% in de varkenshouderij
  • 33,4% in de pluimveehouderij

In 2016 is het aandeel stallen die voldoen aan Maatlat Duurzame Veehouderij 42,4% van alle integraal duurzame stallen.Toelichting
De nulmeting met peildatum 1 januari 2009 is in 2010 uitgevoerd. Dit rapport is de negende meting, met peildatum 1 januari 2016. Het project is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research (G.F.V. van der Peet) in samenwerking met LEI Wageningen UR (R.W. van der Meer) en SMK (H. Docters van Leeuwen).

Terug naar overzicht