Nieuws & Persberichten

Heeft u verbeterpunten voor de MDV?

SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MDV-criteria. Heeft u verbeterpunten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Meld deze dan aan.

De veehouderij is continu in ontwikkeling. Om de MDV-criteria actueel te houden wordt er dit jaar een herziening gedaan. Leveranciers van stalsystemen en –apparatuur, veehouders en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK.

Herzieningsformulier
SMK behandelt alleen volledig ingevulde herzieningsformulieren MDV 2019 die vóór maandag 22 april 2019 zijn aangeleverd. Verzoeken tot wijziging of het opnemen van een nieuwe techniek dienen voldoende te zijn onderbouwd met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek. Waar gewenst garandeert SMK vertrouwelijkheid van de informatie.

Het College van Deskundigen MDV behandelt uw inbreng en besluit of deze al dan niet wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit najaar besproken in een openbare hoorzitting waarna de nieuwe criteria eind dit jaar worden vastgesteld en gepubliceerd.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de herziening of anderszins over het certificatieschema MDV neem dan contact op met Saskia van Wageningen-Lucardie, projectmedewerker agro/food bij SMK, slucardie@smk.nl of 070 358 63 00.

Terug naar overzicht