Nieuws & Persberichten

Calamiteitenregeling On the way to PlanetProof melk vanwege droogte 2018

Het onafhankelijke College van Deskundigen AgroFood Dierlijk van SMK heeft een Calamiteitenregeling vastgesteld waarin een eenmalige correctie op een drietal criteria is toegestaan. Door de extreem droge weersomstandigheden in 2018 zijn de prestaties van de melkveehouderij op deze droogtegevoelige criteria (% eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, broeikasgasemissie) duidelijk afwijkend van andere jaren. Het College is ervan overtuigd dat de vaststelling van deze Calamiteitenregeling belangrijk is om voldoende vertrouwen te bieden aan melkveehouders in het certificatiesysteem. En zo de verduurzaming te continueren die On the way to PlanetProof in gang heeft gezet.

Foto: Shutterstock

Onderzoek en expertcommissie

Het keurmerk On the way to PlanetProof kent strenge criteria. Dit maakt het keurmerk ambitieus en selectief; circa 10% van de Nederlandse melkveehouders kan eraan voldoen. Deelname aan On the way to PlanetProof wordt voor een aantal criteria gebaseerd op resultaten uit het voorgaande jaar. SMK heeft door Wageningen University & Research (WUR) laten onderzoeken in hoeverre de weersomstandigheden in 2018 en de daaraan gerelateerde prestaties op de criteria afwijken van andere jaren.

Aanleiding daarvoor was het verzoek van één van de certificaathouders (FrieslandCampina) om een Calamiteitenregeling vast te stellen. Deze mogelijkheid is in het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk voorzien in geval van extreme omstandigheden.

WUR heeft op basis van een analyse van KNMI-weergegevens van de afgelopen 40 jaar geconcludeerd dat 2018 een extreem jaar was ten aanzien van droogte en temperatuur. Daarnaast is op basis van de analyse door WUR vastgesteld dat de criteria ‘percentage eiwit van eigen land, ‘stikstofbodemoverschot’ en ‘broeikasgasemissie’ droogtegevoelig zijn. Vervolgens zijn op basis van de landelijke gegevens van de KringloopWijzer uit 2017 en 2018 de effecten op de eerdergenoemde criteria in beeld gebracht.

De gegevens van de Kringloopwijzer over 2018 waren eind mei beschikbaar. De uitkomsten van het onderzoek zijn begin juni in een door het College van Deskundigen bepaalde Calamiteitencommissie van experts besproken. Afgelopen dinsdag 9 juli heeft het College besloten om een Calamiteitenregeling vast te stellen door eenmalig de volgende correcties toe te staan op de prestaties per melkveebedrijf in 2018:

  • + 10% punten eiwit van eigen land
  • - 35 kg N-bodemoverschot/ha
  • -25 gram CO2 eq-emissie per kg melk

De vastgestelde correctie voor 2018 wordt in de berekening van de meerjarengemiddelden meegenomen. De toegekende calamiteitenregeling geldt voor alle (potentiële) deelnemers aan het On the way to PlanetProof keurmerk.

Terug naar overzicht