Nieuws & Persberichten

Steeds meer integraal duurzame stallen in Nederland, groot aandeel Maatlat Duurzame Veehouderij

Van de ongeveer 74.730 stallen met rundvee, varkens en/of pluimvee is het percentage integraal duurzame stallen 16,5%. Dit percentage loopt uiteen van 9,5% in de rundveehouderij tot 29,8% in de varkenshouderij en 50,5% in de pluimveehouderij.

De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan stallen die zijn gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV, 45,8%, inclusief MDV-stallen in aanbouw) en Beter Leven (32,9%). Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen 2018 die minister Carola Schouten (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

MDV-aandeel integraal duurzame stallen
De tabel hieronder geeft een beeld van het aandeel integraal duurzame stallen. De Maatlat Duurzame Veehouderij heeft daarin een gemiddeld aandeel van 45.8%. Voor MDV-pluimvee bedraagt dit 46,0%, voor MDV-varkens 52,4% en voor MDV-rundvee 39,6%. De cijfers zijn inclusief MDV-stallen die nog in aanbouw zijn.

MDV-aandeel integraal duurzame dierplaatsen
Het MDV-aandeel integraal duurzame dierplaatsen - inclusief ‘dierplaatsen in voorbereiding’ (= MDV-stallen in aanbouw) - bedraagt totaal 65,8%. Voor pluimvee is dit 66,4%, voor varkens 39,6% en voor rundvee 20,7%.

On the way to PlanetProof melkveestallen niet in MIDS
Melkveestallen die voldoen aan het in 2018 geïntroduceerde certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ – en als zodanig zijn aangemerkt als ‘integraal duurzaam’- werden door het ontbreken van voldoende data niet in de monitoring verwerkt. De eerste melkveestallen werden gecertificeerd medio december 2018; de peildatum van het MIDS-rapport was 1 januari 2019. In augustus 2019 voldeden circa 600 melkveestallen aan de On the way to PlanetProof criteria.

Meer info

Terug naar overzicht