Nieuws & Persberichten

Certificering voor MDV-stalontwerpcertificaten plust 50%

In 2020 werden er 489 nieuwe stalontwerpcertificaten uitgegeven voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Dit bracht het aantal aanvragen voor fiscale regelingen op het niveau van eerdere jaren en nam toe met 50% ten opzichte van 2019. 

Van 2007 t/m 2020 werden er totaal 5.969 MDV-stallen gebouwd. Het gezamenlijk investeringsbedrag t/m 2019 bedraagt hiervoor 4.9 miljard euro.

  

Het aantal nieuwe stalcertificaten nam in 2020 opnieuw af. Een deel van de eerder aangemelde stallen is niet gebouwd. Gezien het groter aantal aanvragen in 2020 is de verwachting dat het aantal MDV stallen dat in 2021 gereed komt weer zal toenemen.

Het aangevraagd investeringsbedrag voor MDV-stallen nam in 2019 toe met 0,3 miljard euro (+6%) en steeg tot totaal 4,9 miljard. Dit bedrag werd geïnvesteerd vanaf 2007. Van de Regeling groenprojecten wordt sinds 2016 geen gebruik gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over MDV kunt u contact opnemen met Saskia van Wageningen - Lucardie (070 358 63 00, slucardie@smk.nl).

Terug naar overzicht